Oppositie verdeeld over coalitie akkoord

De oppositie partijen (GL, VVD, LP2001, SP en de PVV) reageren verdeeld op het coalitie akkoord van het nieuwe college met daarin de Stadspartij, CDA, D66, AOV en de PvdA. De verdeeldheid gaat vooral over de ambitie van het akkoord. Inhoudelijk variëren de reacties; er is kritiek op de duurzaamheid, het percentage sociale woningbouw is te laag, een kostenplaatje ontbreekt en er is te weinig aandacht voor integratie en inburgering.

Duidelijk wordt dat de VVD een hard punt gaat maken van de aardgasvrije woningen. Uit de reactie van woordvoerder Jan Peter Dompeling blijken twijfels over het nut hiervan, zolang niet bekend is wat de stadsverwarming zelf aan gas verbruikt. GL wil er een schepje bovenop doen. Zo wil Fred Beijert een percentage van 50% sociale huurwoningen in plaats van de 30% die nu in het akkoord staat. De formulering over het Beusebos wijst GL af. Zij wil dat op geen enkele manier aan het bos wordt getornd. Ruben van Kuik van de SP ziet wel wat in het akkoord. Shirley Soenjoto volgt het door de PVV landelijk uitgezette spoor van inburgering, huisvesting van vluchtelingen en integratie. Wat LP2001 ervan vindt, is nog onduidelijk. Alle fractieleden waren afwezig bij de bespreking. 

Coalitie en oppositie treffen elkaar voor het eerst uitvoerig bij de behandeling van de begroting in oktober. Dhr. Meulenberg (Stadspartij) die het akkoord namens de onderhandelaars presenteerde, gaf al wel direct het visitekaartje van het college af. 'Kenmerkend is de consensus en het vertrouwen dat de partijen in elkaar hebben; een goede basis voor de komende vier jaar. Er is geleerd van de afgelopen periode toen twee partijen zijn afgehaakt'. 


Trefwoorden: reacties coalitie akkoord
Geplaatst

zondag 08 juli 2018 | 18.17 uur

Laatst gewijzigd

zondag 08 juli 2018 | 20.57 uur

Auteur

RTV Purmerend redactie