307 handtekeningen voor meer sociale woningbouw

Actiegroep Sociale Woningbouw Purmerend heeft 307 door haar verzamelde handtekeningen overhandigd aan wethouder Kroese. De handtekeningen zijn opgehaald tijdens de woondemonstratie van mei jongstleden. Met de overhandiging van de handtekeningen wil de actiegroep druk uitoefenen op de gemeente om meer sociale huurwoningen te bouwen.

Sandra Hofstra, woordvoerder van de actiegroep, wil met de handtekeningenactie opkomen voor de 3000 woningzoekenden in Purmerend. 'Dat zijn mensen die zelf nauwelijks naar buiten treden. Zij hebben hun vertrouwen in politici om met oplossingen te komen, verloren. Hen wacht een wachttijd van 15 jaar om voor een sociale huurwoning in aanmerking te komen'. De actiegroep heeft zich tot doel gesteld om die wachttijd terug te brengen naar 3 jaar. Om dat te bereiken wil ze de gemeente Purmerend bewegen aanzienlijk meer sociale huurwoningen te bouwen dan het in het akkoord met de woningcorporaties afgesproken aantal van 1100.

Gevraagd naar zijn reactie, antwoordt Kroese dat hij veel waardering heeft voor het werk van de actiegroep. 'Ik heb in een eerder stadium ook al overleg met ze gehad. Voel me juist door dit soort acties gesterkt in de ambitie van dit college om meer sociale huurwoningen te bouwen'. 


Trefwoorden: handtekeningen voor meer sociale woningbouw
Geplaatst

vrijdag 12 oktober 2018 | 11.59 uur

Laatst gewijzigd

vrijdag 12 oktober 2018 | 13.30 uur

Auteur

RTV Purmerend redactie