VVD stemt niet in met huidige begroting

De eerste avond van de begrotingsbehandeling die gezapig begon, werd opgeschud door de inbreng van de VVD. Fractievoorzitter Jan Peter Dompeling kondigde aan niet in te stemmen met de begroting. Hij bracht daarmee leven in een voortkabbelende raadsvergadering.

Het belangrijkste bezwaar van de VVD betreft de hoge reserveringen (zonder onderbouwing) die zijn gemaakt om de drie speerpunten uit het nieuwe coalitie programma uit te voeren; wonen, duurzaamheid en openbaar groen. 'De begroting is doorspekt met vage plannen die leiden tot onttrekking van grote bedragen aan de algemene reserve. Er gaat in 2019 3 miljoen meer uit dan er binnenkomt. Dit gebeurde nooit toen wij nog in het college zaten. Wij stemmen dan ook niet in met deze begroting'. Verantwoordelijk wethouder Rotgans wees er in zijn reactie op dat aan het einde van de periode de vierjarige begroting weer in balans is en aan de normen voldoet. 

Of de VVD met haar opstelling een tweedeling tussen de coalitiepartijen (AOV, CDA, D66, PvdA en Stadspartij) en de  oppositiepartijen; GL, LP2001, PVV, SP inclusief haarzelf teweeg brengt, moet nog blijken. Chris Boer (fractievoorzitter van LP2001) uitte in ieder geval de wens om als partijen samen meer op te trekken. Naast de financiele bezwaren richten de oppositiepartijen hun pijlen ofwel op de bouwambities en de duurzaamheidsplannen van het college of de culturele voorzieningen zoals P3.  De coalitiepartijen waren unaniem positief over de voornemens van het college. Vandaag rondt de raad haar beraadslagingen over de begroting af met de behandeling van de 29 wijzigingsvoorstellen die door de partijen op de begroting zijn ingebracht. 


Trefwoorden: vvd wijst begroting 2019 af
Geplaatst

donderdag 08 november 2018 | 09.30 uur

Laatst gewijzigd

donderdag 08 november 2018 | 11.02 uur

Auteur

RTV Purmerend redactie