Merendeel tijdelijke woningen direct toegewezen

Er komen ruim honderd tijdelijke woningen op vier locaties in de stad: Westerweg, Karekietpark, Etserstraat en Kanaaldijk. Hoe worden die verdeeld onder de woningzoekenden? De tijdelijke woningen zijn bedoeld voor Purmerenders die met spoed een woning nodig hebben, minimaal zes maanden in de stad wonen of een maatschappelijke, sociale of economische binding met Purmerend hebben.

Zeventig procent van de woningen gaan naar mensen met een urgentieverklaring, mensen die uitstromen uit ‘wonen op maat’ (maatschappelijke opvang of beschermd wonen) of mensen die met spoed een woning nodig hebben bijvoorbeeld vanwege complexe familieomstandigheden, aldus het college. De overige dertig procent gaat naar de (meestal jongere) Purmerenders die al lang op zoek zijn naar een eigen woning, maar niet tot een specifieke doelgroep behoren. Deze woning worden toegewezen op basis van loting.

De WMO organisatie van de gemeente neemt de taak van toewijzing op zich. Zij bepalen aan de hand van een intake en de achtergrond van de kandidaat of deze al dan niet geschikt is voor een directe toekenning van een tijdelijke woning. Het beheer van de woningen wordt extern geregeld en in samenspraak met die organisatie wordt ook bepaald hoe mensen zich voor de tijdelijke woningen kunnen aanmelden. De toewijzing van de tijdelijke woningen gaat buiten het reguliere systeem om. De mensen die zich aanmelden voor de tijdelijke woning behouden dus hun inschrijfduur bij Woningnet of Woonmatch.

Wie zo gelukkig is om een woning (huur vijfhonderd euro per maand) te bemachtigen, moet er rekening mee houden dat het huurcontract twee jaar geldig is en dus binnen die termijn een andere woning gevonden moet hebben. Op die manier wil de gemeente doorstroming in de tijdelijke woningen bevorderen en andere urgente woningzoekenden een kans op een woning bieden. Het voorstel wordt op 21 november besproken in de commissie SOB en een week later neemt de gemeenteraad een besluit.


Trefwoorden: tijdelijke woningen woningtoewijzing
Geplaatst

donderdag 08 november 2018 | 19.50 uur

Laatst gewijzigd

donderdag 08 november 2018 | 20.43 uur

Auteur

RTV Purmerend redactie