Wie worden de bewoners van de tijdelijke woningen?

Een ruime meerderheid van de politieke partijen is voor het collegevoorstel om de toewijzing van tijdelijke woningen voor spoedzoekers anders te laten verlopen dan gebruikelijk. Niet de inschrijfduur is bepalend maar per persoon wordt bekeken wie het hardst een woning nodig heeft. Een klus die uitgevoerd gaat worden door het WMO loket.

Nieuw is ook dat 30% gereserveerd wordt voor niet-spoedzoekers. Bij hen wordt via loting bepaald wie er in aanmerking komt. Het college komt hiermee tegemoet aan het klemmende beroep van veel bezoekers tijdens de inloopavonden. Want zoals het college schrijft; 'er zijn Purmerenders die (nog) niet behoren tot de doelgroep spoedzoekers maar wel heel dringend op zoek zijn naar een woning'. Het voorstel kreeg de instemming van AOV, CDA, D66, PvdA, Stadspartij en de VVD. Kroese (PvdA), verantwoordelijk wethouder, deed een aantal toezeggingen zoals een evaluatie, de eventuele mogelijkheid voor een bewoner om na 2 jaar nog een keer in aanmerking te komen. En op verzoek van GroenLinks een bijzondere huurtoeslag voorziening voor jongeren onder de 24 jaar.

LeefbaarPurmerend (LP2001) en de SP hebben moeite met het verdelingsvoorstel van 70/30%. Arie-Wim Boer van LP2001 verwoordde het als volgt; 'wij gaan gewoon voor 100% ten behoeve van de spoedzoekers'. Of het voorstel zonder verdere discussie op de agenda van de raad komt, is afhankelijk van de PVV. Deze partij stemde tegen het voorstel, maar overweegt om ondanks de heldere uitspraak van Kroese dat statushouders niet in aanmerking komen, toch een amendement in te dienen om ze uit te sluiten. 

Geplaatst

donderdag 22 november 2018 | 13.53 uur

Laatst gewijzigd

donderdag 22 november 2018 | 14.20 uur

Auteur

RTV Purmerend redactie