Onrust over bestemmingsplan Wheermolen-West

Bewoners van de Saturnusstraat en flat Mira uitten in de commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer (SOB) hun ongenoegen over de invulling van het laatste gedeelte van het bestemmingsplan Wheermolen-West, fase 4. Waar zij bij de koop van hun appartementen (2016) rekenden op een mooie rustige omgeving met veel groen kregen zij 2 jaar later, net na hun verhuizing, te horen dat er pal tegenover hen 29 appartementen en 12 eensgezinswoningen komen.

Niet alleen het plan is vooor hen een teleurstelling maar ook de manier waarop het overleg is gevoerd. Bij de infoavond van 2017 waren zij niet, omwonenden wel uitgenodigd. Wethouder Kroese gaf ruiterlijk toe dat er bij die bijeenkomst zaken zijn mis gelopen. Hij bood de omwonenden echter geen valse hoop. Hij hield de raadsleden voor dat; 'het alternatieve plan van de omwonenden zodanig afwijkend is dat een gesprek daarover niet mogelijk is. Met de ontwikkelaar is al een uitgewerkt plan afgesproken'. 

Woordvoerder Tom de Jong van D66 was bezorgd over de procedure. Hij vroeg de wethouder nadrukkelijk om toch met de bewoners om tafel te gaan en nog eens te kijken naar de verschillende standpunten. Hij werd daarin gesteund door de woordvoerders van andere partijen. Kroese zei daartoe bereid te zijn als het zich beperkt tot materiaal gebruik voor afgrenzing van achtertuinen en inrichting van de openbare ruimte. 'Het gesprek speelt zich af binnen de al afgesproken kaders'. Uiteindelijk adviseerden het AOV, CDA, LeefbaarPurmerend, PvdA en de Stadspartij positief. GroenLinks, PVV en de SP zijn tegen het bestemmingsplan; D66 en de VVD maken volgende week hun standpunt bekend als het onderwerp op de raadsagenda terugkomt. 


Trefwoorden: bestemmingsplan wheermolen west
Geplaatst

donderdag 22 november 2018 | 16.33 uur

Laatst gewijzigd

donderdag 22 november 2018 | 16.51 uur

Auteur

redactie RTV Purmerend