Statushouders houden voorrang

Statushouders behouden voorlopig voorrang bij het toewijzen van sociale huurwoningen. Dit is de uitkomst van een discussie in de commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer (SOB) waar een meerderheid van de politieke partijen zich uitsprak voor het behoud van urgentieverklaringen aan statushouders; onmisbaar om voorrang te krijgen.

Aanleiding voor het debat vormde het schrappen van de automatische voorrangsregeling uit de wet, waardoor gemeenten zelf kunnen bepalen of ze die willen handhaven of schrappen. Geen makkelijke keuze zo bleek tijdens de commissievergadering. Partijen wezen op de klemmende situatie waarbij gemeenten te allen tijde verantwoordelijk blijven voor het onderdak brengen van statushouders. Arie-Wim Boer van Leefbaar Purmerend verwoordde dit als volgt; 'wij willen de voorrang wel afschaffen, maar zolang er geen alternatieven zijn is zomaar schrappen van die bepaling geen oplossing'. Wat die alternatieven zouden moeten zijn, bleef nogal vaag. Er werden wel ideeen geopperd, zoals het delen van woningen en ombouwen van kantoren, maar die gingen ten onder in het geweld van vele onderlinge interrupties. Wethouder Kroese schetste in zijn reactie de ontstane situatie als een 'politieke discussie die niet leidt tot een constructief gesprek'. Hij stelde voor in een niet politieke setting te verkennen welke alternatieve mogelijkheden er zijn. 

Kroese kreeg met zijn voorstel een grote meerderheid van AOV, VVD, CDA, D66, GroenLinks, Leefbaar Purmerend, PvdA en Stadspartij achter zich. Voor de PVV leden was het voorstel niet bespreekbaar. Voor hen is er maar één oplossing; 'vliegtickets terug naar het land van herkomst'. De SP beraadt zich nog op haar standpunt en bleef neutraal. Opmerkelijk omdat fractievoorzitter Bram Buskoop bij voortduring overige partijen preste tot het uitspreken van hun standpunt voor of tegen de voorrangsregeling. 


Trefwoorden: voorrang statushouders
Geplaatst

vrijdag 07 december 2018 | 14.52 uur

Laatst gewijzigd

zaterdag 08 december 2018 | 14.54 uur

Auteur

RTV Purmerend redactie