Geld voor scootmobiels en trapliften onvoorspelbaar

Raadsbreed hebben partijen ingestemd met de vraag van wethouder Rotgans (AOV) om wederom meer geld op tafel te leggen voor de aanschaf van hulpmiddelen zoals scootmobiels en trapliften. Werd in april van dit jaar al een extra bedrag van 8 ton gevraagd, nu ging het om €270.000. Raadsleden zeiden niet gelukkig te zijn met deze reparatie, omdat ze verrast worden door almaar groeiende bedragen, zonder dat echt duidelijk wordt wat daarvan de oorzaak is.

Woordvoerders van D66, PvdA en de VVD uitten hun zorgen over de extreem groeiende budgetten van 2018 en 2017. 'Wij willen beheersbaarheid van de kosten, zodat helder wordt waar de raad de komende jaren rekening mee moet houden'. Ondersteund door GroenLinks en de SP brachten zij de motie van april dit jaar in herinnering waarin de rekenkamer werd verzocht een onderzoek te doen naar de stijgende uitgaven.

Voor Rotgans was de discussie een herhaling van zetten. In beheersbaarheid van het budget en een daarop gebaseerde begroting voor de komende jaren gelooft hij niet. 'Kijk maar eens naar hoe grillig de uitgaven over de afgelopen jaren zijn verlopen'. Van alternatieve sturingsmogelijkheden zoals vroegtijdige signalering van behoeften van clienten en demografisch onderzoek zag hij niet hoe die nog een extra bijdrage zouden kunnen leveren. Zijn afwerende houding leverde hem van Natalie Saaf (PvdA) en Manja van der Weit (VVD) de typering op van een wethouder die met geknepen billen het proces volgt. 


Trefwoorden: wmo krediet verhoging 2018
Geplaatst

donderdag 13 december 2018 | 17.54 uur

Laatst gewijzigd

donderdag 13 december 2018 | 18.19 uur

Auteur

RTV Purmerend redactie