Tijdelijke woningen Karekietpark dit jaar klaar

Het college heeft besloten tot het plaatsen van 44 tijdelijke woningen in het Karekietpark. Omdat de aanbesteding inmiddels definitief is gegund, komt hiermee voor potentiële toekomstige bewoners de datum van oplevering snel dichtbij. Dat wordt oktober 2019 als er geen onoverkomelijke bezwaren vanuit de raad komen.

In de toelichtende brief is te lezen wat het college heeft gedaan om omwonenden tegemoet te komen. Dat heeft ertoe geleid dat de oorspronkelijk geplande gestapelde bouw vervangen is door laagbouw met het oog op de privacy van omwonenden. Ook is de ingang van de tijdelijke woningen aan de parkkant gepland en niet aan de slootkant; de achterkant van de huizen aan de Begr. Conijnstraat. Bomen en groen worden zoveel mogelijk behouden. Bovendien komt er een contactpersoon die benaderd kan worden bij eventuele problemen. Het college heeft niet alle bezwaren kunnen wegnemen. 'Een kleine groep blijft ontevreden over de ontsluiting van het parkeerterrein Regio College/Horizon College waar de parkeerplekken van de tijdelijke woningen onderdeel van uitmaken. Een beter alternatief is er echter niet'. 

Het plan wordt in de commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer (SOB) van 17 januari besproken. Als er geen bedenkingen zijn (of in ieder geval niet bij een meerderheid van de raad) wordt het besluit uitgevoerd. 


Trefwoorden: tijdelijke woningen karekietpark
Geplaatst

woensdag 09 januari 2019 | 15.24 uur

Laatst gewijzigd

woensdag 09 januari 2019 | 15.49 uur

Auteur

RTV Purmerend redactie