Purmerend krijgt financiële klappen

B&W van Purmerend laat de gemeenteraad weten dat de stad voor 2019 een begrotingstekort van meer dan 4 miljoen te wachten staat. ‘De financiële perspectieven zijn ongunstig voor Purmerend. Het tekort wordt voornamelijk veroorzaakt wordt door beleid vanuit Den Haag, waarop wij als Purmerend weinig tot geen invloed hebben. Lastig in een tijd dat het economisch goed gaat met Nederland’.

De belangrijkste Haagse kostenpost die Purmerend pijn doet, is de verplichting om de loonsverhoging van zorgpersoneel door te berekenen in de tarieven van de WMO huishoudelijke hulp. Een tegenvaller van bijna een miljoen. Omdat Den Haag bovendien haar geld in 2018 zelf niet heeft opgemaakt, wordt Purmerend om die reden voor 9 ton gekort. De WOZ waarde van de Purmerendse woningen is voor het eerst meer gestegen dan het landelijk gemiddelde. Ook daarvoor wordt Purmerend op de vingers getikt. Eerdere verplichtingen, CAO verhoging voor gemeentelijk personeel en het vervallen van het BTW voordeel voor sportorganisaties doen de rest. 

Het college is zich bewust dat de meeste van deze maatregelen te voorzien waren en ook door haar als risico's zijn ingeschat. Maar zo schrijft ze in haar brief; 'het is in de afgelopen periode duidelijk geworden dat vrijwel alle genoemde risico's nu gelijktijdig en in volle omvang werkelijkheid zijn geworden. De omvang en snelheid van de maatregelen maken beheersbaarheid van de gemeentelijke financien tot een lastige opgave'. Naast dat het college zich beraadt op allerlei bezuinigingsvoorstellen, onderneemt ze daarom actie richting de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) over de gevolgen van het rijksbeleid voor gemeentelijke financien. 


Trefwoorden: begrotingstekort 2019
Geplaatst

maandag 21 januari 2019 | 20.51 uur

Laatst gewijzigd

dinsdag 22 januari 2019 | 22.07 uur

Auteur

RTV Purmerend redactie