Schrap de verhuurderheffing

Schrap de verhuurderheffing; dat was de kernachtige boodschap van de motie die SP, GroenLinks, PvdA en Ouderenpartij(AOV) gezamenlijk indienden. De motie gericht aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) werd met een nipte meerderheid van 19 tegen 17 stemmen aangenomen. Bram Buskoop, die de motie toelichtte, memoreerde het Haagse begrotingstekort in 2013 dat de directe aanleiding vormde voor de invoering van de heffing. ‘Nu het economisch goed gaat is er alle reden om deze heffing op te heffen. Het schrappen van de heffing zorgt er voor dat de woningcorporaties meer capaciteit krijgen om te investeren’.

Verantwoordelijk wethouder Thijs Kroese reageerde instemmend op de strekking van de motie. Hij herinnerde de raad er wel aan dat hij al in een eerder stadium had toegezegd actie te ondernemen en dat inmiddels ook had gedaan. 'Samen met alle gemeenten en woningbouwcooperaties is dit signaal tijdens het Metropool Regio-overleg Amsterdam (MRA) al aan de Minister afgegeven'. Hij legde daarom de raad de vraag voor of dit nieuwe signaal naar de VNG nog iets zou toevoegen.

CDA en de Stadspartij steunden de wethouder in zijn opvatting en stemden tegen. Dat deden ook Leefbaar Purmerend en de VVD. Maar zij wezen de motie af omdat de verhuurderheffing onderdeel is van landelijk beleid. De 19 voorstemmen kwamen van de ouderenpartij AOV, D66, GroenLinks, SP,PvdA en de PVV fractie Soenjoto/van Dongen. Voor hen konden er niet genoeg signalen afgegeven worden. 


Trefwoorden: motie verhuurderheffing
Geplaatst

vrijdag 01 februari 2019 | 19.43 uur

Laatst gewijzigd

vrijdag 01 februari 2019 | 20.33 uur

Auteur

RTV Purmerend redactie