Plan om parkeerkrapte binnenstad tegen te gaan

Wethouder Eveline Tijmstra (CDA) verdedigde in de commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer een plan om het beperkt aantal parkeerplekken in het centrum goed te verdelen. Parkeermaatregelen waarmee de belangen van bewoners, ondernemers en bezoekers gediend moeten zijn. Juist die diversiteit aan belangen was voor politieke partijen aanleiding hun eigen accenten te kiezen. Slechts vier partijen gaven een duidelijk advies over het hele plan. GroenLinks en Gemeentebelangen waren tegen en Ouderenpartij (AOV) en het CDA voor. De andere partijen willen alle argumenten nog eens wegen in hun fracties en komen met hun standpunt in de raad van 26 juni.

Wethouder Tijmstra verdedigde de parkeermaatregelen met verve. 'Er moeten mede met het oog op alle nieuwbouw in de binnenstad keuzes worden gemaakt om dichtslibben te voorkomen'. Toch moet het rekening houden met bewoners, ondernemers en bezoekers. Die laatste groep ziet Tijmstra het liefst in de parkeergarages zodat parkeerplekken voor bewoners vrijkomen op straat. Om dat te bereiken, komt ze met verruimde openingstijden, een tariefsverlaging voor de parkeergarages en een tariefsverhoging voor de straatplekken. Met name de nieuwe tarieven lagen onder vuur van de politieke partijen. Een versplinterde discussie want elke partij die zich hierover uitliet (onder andere D66, GroenLinks, PvdA en VVD)  wilde wat anders. Bezorgdheid was er bij D66, Groenlinks en de PvdA over het oprekken van het betaald parkeren in de binnenstad tot 21 uur. Mogelijk leidt deze bezorgdheid tot een concreet wijzigingsvoorstel in de raad. Datzelfde geldt voor een eventueel wijzigingsvoorstel om parkeermogelijkheden voor vergunninghouders uit te breiden naar betaalplekken en omgekeerd. Een onderwerp waar VVD, Stadspartij en D66 de aandacht voor vroegen. Gemeentebelangen, Leefbaar Purmerend en de SP verzetten zich tegen het afschaffen van de bonnenboekjes voor bezoekers van vergunninghouders. Zij zien niets in in digitale bezoekerspassen.

De rijen sloten zich wel over een parkeergarage voor het stadhuis ter vervanging van de verdwijnende Brantjesoever. Die is juist daar gepland om lang parkeerders buiten het centrum te houden. Een positief advies van politieke partijen hangt af van hoe het eruit komt te zien. Op dit punt kwam Tijmstra met de toezegging om eerst het ontwerp met raadsleden te delen. Politieke partijen hebben tot de volgende raadsvergadering op 26 juni de tijd om eenheid te brengen in al hun wensen. 


Trefwoorden: parkeermaatregelen Eveline Tijmstra
Geplaatst

zondag 16 juni 2019 | 13.45 uur

Laatst gewijzigd

zondag 16 juni 2019 | 15.11 uur

Auteur

RTV Purmerend redactie