Overeenkomst voor bouw woningen Aletta Jacobslaan

Namens de gemeente Purmerend, Odion en de Wooncompagnie ondertekenden wethouder Thijs Kroese, Annemarie van Dalen en Steven van Schaick een overeenkomst voor woningbouw op het terrein van de vroegere M.L. King school aan de Aletta Jacobslaan. Het doel is twee wooneenheden met 30 plekken voor Odion en 20 plekken voor reguliere sociale verhuur.

Odion wil als zorgorganisatie voor mensen met een beperking met dit project haar Purmerendse wachtlijst terugbrengen van 100 naar 70. De organisatie wil dat bereiken in nauwe samenwerking met de woningbouwcorporatie en de gemeente. In de wooneenheid komen zelfstandige woningen aangevuld met ontmoetings- en dagbestedingsruimtes. Als alles meezit wordt de eerste paal geslagen in januari 2022.  Dit omdat het plan eerst nog verder ontwikkeld moet worden, besproken met bewoners en formele procedures moet volgen. De locatie naast het Clusius College heeft al geleid tot afspraken met de school over de realisatie van een openbare tuin.  'Een prachtig initiatief met meerwaarde voor clienten en leerlingen' aldus de woordvoerder van Odion. Van de kant van de Wooncompagnie meldt Steven van Schaick; 'het is de bedoeling om bij de reguliere appartementen voorrang te verlenen aan huurders die een sociale huurwoning achterlaten. Dit om doorstroom te bevorderen'. 

Voor de gemeente Purmerend valt dit plan in het grotere project van 'acht binnenwijkse ontwikkellocaties'. Opgezet naast de grote  ontwikkelplannen van onder andere Wagenweg, Brantjesoever en het stationsgebied. 'De druk op de wachtlijst is groot. Wij willen hiermee laten zien, dat we er alles aan doen en geen mogelijkheid onbenut laten om woningen voor Purmerenders te bouwen', aldus Kroese. 


Trefwoorden: woningbouw aletta jacobslaan
Geplaatst

vrijdag 21 juni 2019 | 15.00 uur

Laatst gewijzigd

vrijdag 21 juni 2019 | 16.24 uur

Auteur

RTV Purmerend redactie