Uitdaging voor P3 en Muziekschool Waterland

Het lijkt goed nieuws voor P3 en Muziekschool Waterland, want de gemeenteraad heeft toestemming gegeven om hun plan voor een aangepast P3 gebouw verder uit te werken. Maar de uitdaging is dat het plan moet passen binnen de financiële richtlijnen die de Raad hiervoor heeft vastgesteld. Diverse politieke partijen zijn zich ervan bewust dat dat nog een hele klus wordt, gezien de vele wensen en ambities die beide organisaties hebben.

Een eventuele budgetoverschrijding hield de partijen al sinds de commissie vergadering bezig. D66'er Tom de Jong legde er nog maar eens de vinger op; 'wij verwachtengeen financiele verrassingen bij het definitieve plan'. Theo Neep van het AOV steunde hem. Partijen als Gemeente belangen Purmerend (GBP) en de VVD gingen nog verder. Zij pleitten voor uitstel van de verbouwing en wilden slechts het noodzakelijke onderhoud aan het gebouw toestaan. In een apart amendement kwam de VVD nog met het voorstel om alleen aanpassingen ten behoeve van de muziekschool goed te keuren. Omdat tijdens de vergadering al bleek dat er te weinig steun zou zijn, trok woordvoerder Manja van der Weit beide amendementen na overleg met Gemeente Belangen Purmerend in. Het college voorstel werd uiteindelijk aangenomen met 26 stemmen voor van CDA, D66, GBP, GroenLinks, Leefbaar Purmerend 2001, PvdA en Stadspartij. Tegen stemden de PVV, de SP, de VVD en bij vergissing het AOV.   


Trefwoorden: verbouwing gebouw p3
Geplaatst

donderdag 27 juni 2019 | 19.02 uur

Laatst gewijzigd

donderdag 27 juni 2019 | 20.19 uur

Auteur

RTV Purmerend redactie