Vanaf 16 jaar inschrijven voor een woning?

Nicole Moinat van de PVV vraagt steun voor een motie die ze samen met Leefbaar Purmerend 2001 indiende. De strekking ervan is bij wijze van experiment de mogelijkheid bieden aan Purmerendse jongeren om zich al vanaf 16 jaar te kunnen inschrijven voor een woning. Momenteel is dat 18 jaar. Omdat woonruimte toewijzing een regionale aangelegenheid is, wordt verantwoordelijk wethouder Thijs Kroese (PvdA) ook gevraagd om dit onderwerp regionaal aan te kaarten. De motie werd aanvaard met 31 stemmen voor en de 4 stemmen van GroenLinks tegen.

Kroese wees er in zijn reactie op dat het voorstel op het eerste oog sympathiek lijkt voor jongeren, maar dat de praktijk weerbarstig is.  'Betekent met 16 jaar inschrijven ook dat jongeren dan recht hebben op een woning en willen we dat? Ook verwees hij naar het regionale woning toewijssysteem waar jongeren uit bijvoorbeeld Landsmeer en Waterland met deze maatregel op achterstand gezet zouden worden. 'U vraagt mij dit regionaal bespreekbaar te maken, dan moet u er rekening mee houden dat het voorstel daar zou kunnen stranden'. Naar zijn mening doet een eventuele definitieve regeling niets voor de wachtlijst problematiek. 'U helpt maar één groep jongeren. Zodra het een definitief voorstel is, kan iedereen zich inschrijven'. De motie werd aangenomen met 31 stemmen voor. Alleen GroenLinks stemde tegen. Woordvoerder Welbergen verklaarde de tegenstem; 'deze verlaging werkt alleen als andere gemeenten het niet doen'.  


Trefwoorden: verlaging leeftijd inschrijven woning
Geplaatst

donderdag 27 juni 2019 | 21.26 uur

Laatst gewijzigd

vrijdag 28 juni 2019 | 14.38 uur

Auteur

RTV Purmerend redactie