Woonoverlast beter aan te pakken

Om overlast in woningen beter te kunnen aanpakken is op 1 juli 2017 de nieuwe Wet Aanpak Woonoverlast in werking getreden. De gemeente moet dan wel zijn APV aanpassen.

Deze nieuwe wet maakt het mogelijk dat de burgemeester een gedragsaanwijzing oplegt aan een overlastveroorzaker. Deze aanwijzing kan bepalen dat de overlastgever moet stoppen met bepaald gedrag, of juist iets moet gaan doen. Bij zeer zware overlast kan tijdelijk een huisverbod worden opgelegd. Dit geld voor zowel huur- als koopwoningen.

De burgemeester kan slechts van deze nieuwe bevoegdheid gebruik maken, wanneer  ernstige en herhaaldelijke hinder redelijkerwijs niet op een andere manier kan worden tegengegaan. Denk aan een waarschuwing, een goed gesprek, buurtbemiddeling of mediation. Ook alle andere interventies moeten hebben gefaald. De aanpassing van de APV wordt behandeld in de raadscommisie AZ van 19 oktober.


Trefwoorden: woonoverlast overlast
Geplaatst

woensdag 11 oktober 2017 | 19.02 uur

Laatst gewijzigd

donderdag 12 oktober 2017 | 10.10 uur

Auteur

RTV Purmerend Nieuwsredactie