Structureel geld voor praktijkondersteuners Jeugdzorg

Wethouder Tijmstra trekt eerder dan verwacht geld uit om het werk van de praktijkondersteuners voor Jeugd Geestelijke Gezondheidszorg (JGGZ) veilig te stellen. Ouders die hulp zoeken voor kinderen met psychische problemen kunnen daardoor in 2018 naast de jeugdteams ook terecht bij hun huisarts, waar ze geholpen worden door gespecialiseerde praktijkondersteuners.

Huisartsen konden deze professionals in dienst nemen omdat de gemeente in 2016 en 2017 een gedeelte van de kosten voor haar rekening nam. Momenteel hebben 41 van de 52 huisartsen in Purmerend zo'n praktijkondersteuner. Voor 2018 en verdere jaren was het onzeker of en wat de gemeente Purmerend zou bijdragen. In de begroting werd nog gesproken over een onderzoek in 2018 over hoe verder. 'De resultaten van de tussenevaluatie zijn zo goed dat ik nu al voorstel om het benodigde geld hiervoor structureel in de begroting op te nemen. Het gaat om een jaarlijks bedrag van ongeveer 150.000 euro', aldus de wethouder. Tijmstra gaat in haar brief aan de raadsleden  uitgebreid in op de voordelen van de aanpak. De conclusie van de tussenevaluatie is dat de inzet van de praktijkondersteuners succesvol is. Kinderen en ouders kunnen met hun problemen sneller en laagdrempelig terecht en er wordt minder doorverwezen naar gespecialiseerde hulp. Zo zijn door 4 praktijkondersteuners 210 kinderen ondersteund, waarvan voor slechts 27% vervolghulp nodig was.

De gemeentelijke ondersteuning lijkt gevolgen te hebben voor hoe de instroom in de jeugdhulptrajecten verloopt. Volgens de CBS cijfers over 2016 wordt in Purmerend 46% van de jeugdhulptrajecten gestart via de huisarts. Landelijk is dat 39%. 

 


Trefwoorden: jeugdhulp wethouder tijmstra
Geplaatst

vrijdag 05 januari 2018 | 16.53 uur

Laatst gewijzigd

zondag 07 januari 2018 | 13.19 uur

Auteur

RTVPurmerend redactie