woensdag 08 november 2017

Politiek Purmerend - Programmabegroting deel 1 (8 november 2017)

In dit deel van het behandeling van de programmabegroting van de gemeente Purmerend krijgen alle fracties van de gemeenteraad de kans in de algemene beschouwingen zich uit te spreken over de visie op de begroting.