Politieke steun voor meer dan 12 verdiepingen

Het plan van wethouder Kroese (PvdA) om tussen AH en P3 hoger te bouwen dan 12 verdiepingen krijgt royale steun van de politiek. Alle partijen tonen zich, met uitzondering van de SP, positief over het idee waarmee minimaal 30% sociale huur bereikt kan worden. Het standpunt van de PVV is onduidelijk. Die fractie was in de commissie afwezig.

Het is niet gebruikelijk dat een plan, dat niet meer is dan een idee, in een commissievergadering wordt besproken. Dat bleek voor de partijen en ook voor de ene inspreker even wennen. Woordvoerders van AOV en SP stonden erop, zoals ze gewend zijn, eerst konkrete informatie van de wethouder te krijgen alvorens hun advies te geven. Hun vragen betroffen met name de maximale hoogte en de gevolgen voor de omwonenden.  Verantwoordelijk wethouder Kroese was overtuigend in zijn reactie;' zo heb ik het bewust niet willen doen. Eerst peilen in de raad en daarna pas de onderzoeken. Met de resultaten daarvan kunnen we in gesprek met de omwonenden omdat we dan weten wat de gevolgen zijn van wat we willen bouwen'. Hij zegde toe dat wel zo snel mogelijk te doen. 

Ondanks de euforie die het plan opriep, waren er van links tot rechts twijfels over het realiseren van minimaal 30% sociale huurwoningen. Waar Buskoop (SP) het te weinig vond en een eenzame poging ondernam om het percentage opgehoogd te krijgen, plaatste van Elden (VVD) juist een vraagteken. 'Wij zijn geen grondeigenaar in dat gebied en missen daarmee een belangrijk sturingsmechanisme'. Aan Boer (LP2001) liet de wethouder weten dat het niet makkelijk zal worden. 'De markt is iets anders gewend, maar de betrokken partijen zullen elkaar uiteindelijk vinden. In de raadsvergadering van 27 september buigt de raad zich nog een keer over dit onderwerp. Het definitieve besluit dan betekent de aftrap voor een vernieuwde aanpak van de woningbouw. 


Trefwoorden: meer dan 12 verdiepingen tussen ah en p3
Geplaatst

zaterdag 08 september 2018 | 11.50 uur

Laatst gewijzigd

zaterdag 08 september 2018 | 17.41 uur

Auteur

RTV Purmerend redactie