Opknapbeurt voor Wheermolen-Oost

De gemeente en woningcorporatie Intermaris gaan samenwerken om de wijk Wheermolen-Oost onder handen te nemen. Eind september ondertekenen wethouder Thijs Kroese en corporatiebestuurder Cees Tip hiervoor een intentieovereenkomst.

Wheermolen-Oost, een halve eeuw oud, kan wel een opknapbeurt gebruiken. Dat geldt voor de woningen, maar ook het openbaar gebied, de rioleringen, en voorzieningen zoals het winkelcentrum. De gemeente en Intermaris willen samen aan de slag in de wijk om die opknapbeurt vorm te geven.
Wethouder Kroese ziet vooral kansen: ‘Met een grootschalige vernieuwing als deze pakken we het woningtekort aan én kunnen we van Wheermolen-Oost een wijk maken waar bewoners graag wonen, elkaar ontmoeten, winkelen, sporten en naar school gaan.’ Voor Intermaris komt dit neer op renoveren of sloop-nieuwbouw, vult Cees Tip aan: ‘De komende jaren gaan we bestaande woningen verbeteren en verduurzamen. We gaan meer verschillende woningtypen terugbouwen. Dit doen we in nauw overleg met onze huurders.’
Het ontwikkelplan van gemeente en corporatie beschrijft de visie en ambitie voor Wheermolen-Oost. Wat voor soort wijk moet het worden over 15 tot 20 jaar? Het plan is de basis voor de verdere ontwikkeling van Wheermolen-Oost met duidelijkheid over bijvoorbeeld de plek van mogelijke nieuwe woningen, de locatie van hoogbouw en laagbouw en waar ruimte is voor groen, speelplekken, fietsroutes en parkeren.
Intermaris en de gemeente willen samen met bewoners, ondernemers en andere organisatie het plan opstellen. Begin volgend jaar kunnen zij meedenken over de toekomst van hun wijk en hun reacties en ideeën meegeven over het ontwikkelplan. Na deze reacties wordt het plan ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad en het bestuur van Intermaris.


Trefwoorden: intermaris wheermolen-oost
Geplaatst

dinsdag 11 september 2018 | 21.13 uur

Laatst gewijzigd

dinsdag 11 september 2018 | 22.16 uur

Auteur

RTV Purmerend redactie