Miljoenen voor aardgasvrij Overwhere-Zuid

De gemeente Purmerend krijgt bijna zeven miljoen euro om 1.276 woningen en gebouwen in de wijk Overwhere-Zuid aardgasvrij te maken.

Overwhere-Zuid behoort daarmee tot een van de 27 pilotgroepen die versneld aardgasvrij worden gemaakt. Het gaat binnen de wijk om het gebied tussen de Flevostraat, Burgemeester D. Kooijmanweg, Doplaan en dr. J.M. den Uyllaan. Hier is een grote variatie aan panden aanwezig: naast woningen zijn er veel winkels, een kerk en school te vinden.

Met de bijdrage van het rijk kan de gemeente tegelijk verder met de rioolvervanging en het aanleggen van het warmtenet van de Stadsverwarming. De 6,9 miljoen euro die Purmerend ontvangt, is bijna voldoende om de kosten te dekken. De overige investeringen moeten de gemeente en de vastgoedeigenaren opbrengen. Hoeveel dat zal zijn, wordt later bekendgemaakt. 

Wethouder Paul van Meekeren zegt over de bijdrage: ‘In ons coalitieakkoord hebben we afgesproken duurzaamheid prioriteit te geven in de komende periode. Aardgasvrij worden is daar een belangrijk onderdeel van. Deze rijksbijdrage is een steun in de rug en tevens een waardering voor de lijn die we in Purmerend al hebben ingezet.’ 

Het kabinet wil in 2050 alle woningen in Nederland aardgasvrij hebben gemaakt. In de komende jaren zullen dus ook de andere wijken in Purmerend aan de beurt komen. 

Geplaatst

maandag 01 oktober 2018 | 17.36 uur

Laatst gewijzigd

woensdag 30 januari 2019 | 19.21 uur

Auteur

RTV Purmerend redactie