Voorrang statushouders sociale huurwoningen verandert niet

In de gemeente Purmerend krijgen vluchtelingen met een verblijfsvergunning voorrang op inwoners die op de wachtlijst staan voor een sociale huurwoning. Het college is niet van plan om dit te veranderen. Dat blijkt uit antwoorden op vragen van de Stadspartij over de huisvesting van statushouders.

Volgens raadslid Coen Lageveen heerst er onder Purmerendse inwoners een ‘groot ongenoegen’ over deze voorrang, zo vermeldt hij in zijn brief van eind september.

Volgens het college is het niet mogelijk om dit beleid te wijzigen. Iedere gemeente neemt een door het Rijk vastgesteld aantal vluchtelingen op. Deze moeten binnen gemiddeld tien weken een woning krijgen toegewezen. Door de lange wachttijden in Purmerend kunnen deze statushouders daarom niet onderaan de lijst worden geplaatst.

Ingrijpen

Bij overtreding van de tien weken termijn kan de provincie ingrijpen. Deze kan op kosten van de gemeente alsnog huisvesting voor de betreffende statushouders regelen, zoals het aankopen van een woning of het plaatsen van gezinnen in een hotel. Het college vreest dat dit uiteindelijk tot hogere kosten zal leiden.

Verder zou het te lang wachten met het bieden van onderdak aan deze vluchtelingen leiden tot een achterstand bij het integreren in de samenleving. ‘Het schrappen van de voorrang voor statushouders zou - los van de gevolgen van eventueel ingrijpen door de provincie - kunnen betekenen dat zij ruim tien jaar in een AZC zouden moeten verblijven. Dat verslechtert zeer hun kansen om ooit als volwaardig burger van ons land mee te doen in onze samenleving,’ schrijft het college.

De discussie over de voorrang laait op omdat de automatische voorrang voor statushouders is geschrapt uit de Huisvestingswet. Tegelijkertijd blijft de verplichting om tijdig te huisvesten wel bestaan. 

Oplossingen

Wel is voor het college duidelijk dat er moet worden ingegrepen om de wachttijden voor sociale huurwoningen terug te brengen. Momenteel ‘blijft het het verdelen van schaarste’. Dit heeft onder andere gevolgen voor zogenaamde ‘spoedzoekers’. Dit zijn inwoners die niet geheel voldoen aan alle criteria voor een urgentieverklaring, maar wel met spoed een woning nodig hebben. Zij vallen daarmee tussen wal en schip, omdat ze vaak onvoldoende inschrijftijd hebben opgebouwd.

Met onder andere de bouw van tijdelijke woningen hoopt de gemeente dergelijke situaties op te lossen. Zo worden medio 2019 bijna 120 tijdelijke woningen opgeleverd op vier locaties in Purmerend (de Etserstraat, het Karekietpark, de Westerweg 69 en de Kanaaldijk). Ook op regionaal niveau wordt gekeken naar het verbeteren van de verdeling van woonruimte. Hierover zijn echter nog geen concrete plannen naar buiten gebracht.

Urgentie

Niet alleen vluchtelingen met een verblijfsvergunning behoren tot de zogenaamde ‘urgentiegroep’. Ook mensen met bijvoorbeeld ernstige medische of sociale problemen die niet in staat zijn om zelfstandig een woonruimte te bemachtigen, vallen hieronder. Zij krijgen doorgaans binnen een half jaar een sociale huurwoning toegewezen. De gemeente geeft hier meer informatie over een urgentieverklaring.

Geplaatst

woensdag 17 oktober 2018 | 19.51 uur

Laatst gewijzigd

woensdag 30 januari 2019 | 20.24 uur

Auteur

RTV Purmerend