Afspraken gemeente en Deen over gedeeltelijke herontwikkeling Wagenweg

Op dinsdag 11 juni heeft de gemeente Purmerend een intentieovereenkomst gesloten met Deen Vastgoed Ontwikkeling voor een nieuwbouwproject met parkeergarage bij de locatie Deen Wagenweg. Het doel van de intentieovereenkomst is om te onderzoeken of de locatie van Deen Wagenweg deels kan worden herontwikkeld ten behoeve van woningbouw en parkeergelegenheid.

De intentieovereenkomst is een gevolg van het Ambitiedocument Wagenweggebied dat de gemeenteraad in april 2017 heeft vastgesteld. Na gesprekken met de gemeente heeft Deen Vastgoed Ontwikkeling aangegeven open te staan voor een onderzoek voor gedeeltelijke herontwikkeling. De parkeergarage die wordt onderzocht, zal naar alle waarschijnlijkheid ongeveer honderd extra parkeerplaatsen creƫren voor de bezoekers van het stadje. De parkeergarage zal mogelijk voor een klein deel op gemeentegrond worden gerealiseerd, de details hierover zijn vooralsnog onbekend. Ook is een eventuele gemeentelijke bijdrage nog onbekend.

De volgende stap in het proces is dat Deen dit idee verder gaat uitwerken in een stedenbouwkundig plan. Ook zullen er afspraken worden gemaakt over hoe Deen met omwonenden en andere stakeholders in gesprek gaat. Het uiteindelijke besluit of het plan doorgaat zal bij de gemeenteraad komen te liggen, het bestemmingsplan moet er immers voor worden aangepast.

In het Ambitiedocument Wagenweggebied staat beschreven dat de gemeente graag meer woningbouw wil in het Wagenweggebied, de verkeersproblematiek wil aanpakken, de uitstraling van het Wagenweggebied wil verbeteren en een betere samenhang en verbinding tussen ontwikkelingen wenst. De gemeente wil in dit proces vooral een faciliterende en regisserende rol innemen.

Sinds enkele jaren heeft gemeente Purmerend een woningtekort en een tekort aan parkeerplaatsen in de binnenstad. De herontwikkeling van dit terrein moet een onderdeel worden van de oplossing voor dit probleem.


Trefwoorden: woningbouw parkeergarage wagenweggebied wagenweg purmerend gemeente deen
Geplaatst

dinsdag 11 juni 2019 | 20.08 uur

Laatst gewijzigd

dinsdag 11 juni 2019 | 19.19 uur

Auteur

RTV Redactie