Gemeente en MPO in gesprek over hoogbouw Wagenweg

De gemeente is in gesprek met Mul Projectonwikkeling BV (MPO) om aan de Wagenweg hoogbouw te gaan plaatsen. Dit plan omvat 69 middeldure huurwoningen en sluit aan bij de ‘Agenda Purmerend 2040’, dat moet leiden tot tienduizend extra woningen in 2040. In het gebouw zal ook een parkeergarage voor 42 parkeerplaatsen worden gebouwd en een horecavoorziening met uitzicht over de Where.

De bouw van de 69 huurwoningen maakt onderdeel uit van een groter project van in totaal 270 woningen, waarvan 96 sociale huurwoningen en 108 middeldure woningen. 

Een gevolg van dit bouwproject is dat de verkoop van LPG aan de Wagenweg zeven zal moeten worden beëindigd. In de wet is opgenomen dat een LPG-vulpunt binnen een straal van 45 meter van zogenaamde ‘kwetsbare objecten’, waaronder woningen, niet is toegestaan en dit project ligt binnen die straal. De gemeente heeft hierover afspraken gemaakt met het bedrijf.

De verhouding tussen sociale huurwoningen en middeldure woningen van het project valt binnen de 30-30-40 norm die door de gemeenteraad is ingesteld. Dit houdt in dat bij bebouwing van 25 meter of hoger het gebouw tenminste dertig procent sociale huur moet bevatten, dertig procent doorstroomwoningen en veertig procent vrije sector woningen.

De benodigde procedures zijn opgestart en de stukken en ontwerpbesluiten worden zes weken ter inzage gelegd. Iedereen mag dan zijn of haar mening over de ontwerpbesluiten kenbaar maken. Daarna zal de raad gevraagd worden om het bestemmingsplan te wijzigen. Als dat succesvol is afgerond, zal de omgevingsvergunning worden verleend door het college.

Afgelopen dinsdag berichtte RTV Purmerend ook over een ander woningbouwproject dat deels gelegen is op het terrein van supermarkt Deen.


Trefwoorden: wagenweg 9 wagenweg woningbouw
Geplaatst

woensdag 19 juni 2019 | 09.32 uur

Laatst gewijzigd

woensdag 19 juni 2019 | 08.38 uur

Auteur

RTV Redactie