Gemeente Purmerend past voorkeursrecht toe op het Stationsgebied

De Gemeente Purmerend maakt volgens de Staatscourant sinds 8 juni gebruik van het voorkeursrecht in het Stationsgebied en Waterlandlaan Deelgebied 1. Het voorkeursrecht geldt voor een termijn van tenminste drie maanden.

Het voorkeursrecht geeft de verkoper de verplichting om het perceel eerst aan te bieden bij de gemeente alvorens het in de algemene verkoop te plaatsen. Deze verplichting is overigens niet een verplichting tot verkoop aan de gemeente. Het voorkeursrecht kan alleen worden ingesteld als er een aanwijsbare reden voor is, zoals de visie op dit gebied.

De gemeente heeft het voorkeursrecht toegepast op de percelen gelegen ten noord-westen van de Waterlandlaan, tussen de spoorlijn, de Purmerweg, de Zeevangstaat, de Ilpendamstraat en de Katwoudestraat om op deze manier de regie op de ontwikkeling in dit gebied te behouden en ongewenste transacties tegen te gaan. Ook wil de gemeente op deze manier speculatie in het gebied tegengaan.

Onlangs heeft het college van burgemeester en wethouders bekend gemaakt dit gebied te willen transformeren, waarbij een hogere bebouwingsdichtheid met hoogbouw wordt gerealiseerd met een extra focus op wonen. RTV heeft hierover onlangs een reportage gemaakt, deze is hier te vinden.

 Het voorkeursrecht van de gemeente is in het beginsel tijdelijk voor een termijn van drie maanden, maar deze kan worden verlengd met toestemming van de raad. Gedurende zes weken liggen de plannen ter inzage op het gemeentehuis en online en kan er bezwaar worden gemaakt tegen deze regeling.

Geplaatst

donderdag 20 juni 2019 | 09.22 uur

Laatst gewijzigd

donderdag 20 juni 2019 | 10.28 uur

Auteur

RTV Redactie