75% gescheiden afval wordt niet gehaald

Hoe beter Purmerenders afval scheiden aan de bron, hoe minder restafval er per inwoner overblijft. Purmerend zette voor 2020 in op 75% gescheiden afval en 130 kilo restafval. Nu blijken die afspraken, gemaakt met het Rijk, niet gehaald te worden. Of zoals verantwoordelijk wethouder van Meekeren (D66) het verwoordt: ‘Die 75% ligt nog ver weg.’ En daarmee zegt hij niets teveel, want de resultaten over 2018 (scheidingspercentage 60% en het restafval per inwoner 222 kilo) staan nog ver af van de gewenste hoeveelheden.

Wethouder van Meekeren (D66) ontvouwt zijn plannen om het tij te keren. 'De grootste winst is te halen bij een nog betere scheiding van het groente, fruit en tuinafval (gft). Een van de eerste zaken die we daarom aanpakken, is de gft inzameling bij de flats.' Van Meekeren (D66) en Rotgans (Ouderenpartij AOV) geloven heilig in afval scheiden aan de bron. Voor hen is het daarom een logische stap om na de introductie daarvan bij de laagbouw nu ook bij de hoogbouw gft in te zamelen. Dat in het coalitieakkoord 2018-2020 gekozen is voor nascheiding (in de centrale) als specifieke oplossing voor de hoogbouw lijkt even vergeten. 

De tweede maatregel die van Meekeren in voorbereiding heeft, is 'omgekeerd inzamelen'. De grijze bak wordt bestemd voor plastic afval en het restafval moet dan worden weggebracht naar containers.

Wethouder Rotgans (Ouderenpartij AOV) tempert de verwachtingen: 'Eerst moet nog uitgezocht worden wat de financiele impact daarvan is.' Daarnaast is een punt van zorg de vervuiling van het plastic. Er worden te veel verkeerde soorten plastic aangeleverd, waarvan een groot deel niet te recyclen is. Een pilot met omgekeerd inzamelen zal dan ook zeker niet eerder starten dan de tweede helft van 2020; het jaar waarin de doelstellingen behaald moeten zijn.

Plannen

Zullen de maatregelen helpen om de doelen zoals overeengekomen met het Rijk in 2020 te halen? Rotgans geeft aan dat op het niet halen van resultaten geen boete staat en neemt daarmee de directe urgentie weg. Of de pilot 'omgekeerd inzamelen' een succes wordt, is nog maar de vraag. Eerder is geprobeerd om draagvlak daarvoor te onderzoeken. Die poging, nog tijdens de vorige coalitie, is stopgezet vanwege de weerstand van bewoners. 


Trefwoorden: geen 75 gescheiden afval
Geplaatst

maandag 04 november 2019 | 19.36 uur

Laatst gewijzigd

maandag 04 november 2019 | 19.42 uur

Auteur

RTV Redactie