Afspraken over meer en betaalbare woningen in 2020

Huurdersverenigingen, corporaties en de gemeente hebben afspraken gemaakt voor 2020 om samen te werken aan meer en betaalbare woningen in Purmerend. Alle partijen hebben op 5 december hun handtekening gezet onder de prestatie-afspraken voor volgend jaar.

De corporaties (Rochdale, Intermaris, Wooncompagnie en Woonzorg Nederland) willen volgend jaar zo min mogelijk huurwoningen in de verkoop doen. Sociale huurwonigen die toch worden verkocht, gaan met voorrang naar mensen die een sociale huurwoning achterlaten. De corporaties gaan samen met de gemeente ook kijken naar de mogeljkheden om sociale huurwoningen die toch worden verkocht structureel beschikbaar te houden voor mensen met een laag inkomen.
Voor de huurdersorganisaties (InterWhere, bewonersraad Rochdale, De Vijfhoek en bewonerscommissie Jaap van Praaghuis) staat betaalbaarheid voorop. Het huurverhogingsbeleid bij de corporaties voor huidige huurders is gematigd. Huurders met een laag inkomen kunnen vragen om huurbevriezing. Het grootste deel (minimaal 80%) van de woningvoorraad in Purmerend heeft een huur die betaalbaar is voor mensen met de laagste inkomens.
De bouw van nieuwe sociale huurwoningen komt goed op stoom. Volgend jaar worden 499 woningen opgeleverd, waarvan 200 tijdelijke. Het gaat om dertig woningen van Wooncompagnie op Drontermeer en 99 woningen van Intermaris in Wherepark Middelgebied. Op vijf locaties start komend jaar de bouw van sociale huurwoningen: Purmerweg, De Graeffweg, Dopsloot, Kop West en Brantjesoever, bij elkaar ruim 170 woningen. De gemeente zorgt voor een aanvullend segment: 200 tijdelijke woningen op vier locaties waar spoedzoekers maximaal twee jaar kunnen wonen.
Bouwen is belangrijk, maar doorstroming ook. De corporaties willen door middel van doorstroommakelaars en seniorenadviseurs mensen verder helpen. Er komt voorrang voor huurders van sociale huurwoningen die naar een vrije sectorwoning willen verhuizen of naar een betaalbare nieuwbouwwoning. Woningruil wordt gestimuleerd door een speciale aanbodpagina in Woonmatch.

Op de foto van links naar rechts: Hester van Buren (Rochdale), Thijs Kroese (gemeente Purmerend), Cees Tip (Intermaris), Theo Mulder (Huurdersvereniging De Vijfhoek), George van der Laan (Huurdersvereniging Interwhere), Menno Busman (Woonzorg Nederland), Sjaak Lekkerkerk (Bewonerscommissie Jaap van Praaghuis), Nico van der Bijl (Bewonersraad Rochdale), zittend vooraan: Stefan van Schaik (Wooncompagnie).


Trefwoorden: prestatie-afspraken corporaties huurders woningbouw
Geplaatst

woensdag 18 december 2019 | 14.00 uur

Laatst gewijzigd

woensdag 01 januari 2020 | 03.06 uur

Auteur

RTV Purmerend Nieuwsredactie