Wandelen en spelen in een natuurlijke omgeving. Zo ziet het college van B&W zich de nieuwe situatie in het Beusebos voor. En ja, daar is ook plek voor een hotel. Hoe moet dat er straks uit zien? De gemeente heeft een landschapsarchitect ingeschakeld om, samen met een aantal bewoners, een schetsontwerp te maken. Dat voorstel wordt binnenkort getoetst bij 2500 Purmerenders in een internetpanel.

In de vorige raadsperiode was het een heet hangijzer: de komst van een hotel in de kom A7, oftewel het Beusebos. Tegenstanders verzetten zich fel tegen de komst van het hotel, want dat zou het groen vernietigen. De tegenstanders haalden bakzeil, want een krappe meerderheid van de raad zei ‘ja’ tegen Van der Valk. Het nieuwe college heeft, met dat raadsbesluit als uitgangspunt, gewerkt aan het ontwikkelen van een plan, waarin natuurbehoud en hotel samen komen.

In het ontwerp wordt het bestaande meertje vergroot en er komt een vlonderpad dwars over het water, waarin riet, lisdodde, mattenbies en andere waterplanten groeien. Er komen speelplekken en een bankje, en er is ruimte voor natuureducatie (bijvoorbeeld een insectenhotel). Het hotel komt in het midden, verscholen tussen de bomen met terras aan het meer. Parkeerplaatsen voor hotelgasten worden zoveel mogelijk tussen bomen aangelegd.

Vooral in het noordelijk deel van het bos komen wandelpaden. Het zuidelijke deel van het bos, het natte deel, blijft rustig. Dit vormt het leefgebied van de havik en de boommarter en dat blijft zo beschermd. Dat is ook de reden dat het hotel niet in dit deel van het bos gebouwd wordt. Er komt alleen een pad rondom aan de buitenzijde van het bos. Twee verkeersdrempels moeten het voor wandelaars gemakkelijk en veilig maken om de Laan der Continenten over te steken. Kleine zoogdieren en amfibieën kunnen de oversteek maken via een speciale tunnel.

Aan het nieuwe fietspad bij de Laan der Continenten komt nog een derde entree met fietshekken en een informatiebord. In het nieuwe ontwerp zijn het bos en hotel goed bereikbaar per fiets en met de auto. Het bos is in het plan te bereiken via de A7, vanuit Weidevenne via de Munnikdijkweg en via het centrum over de Oude Provincialeweg.
  
Er is een schetsontwerp gemaakt, waarin de landschapsarchitect zijn ideeën heeft verwerkt, in samenspraak met enkele Purmerenders. Hoe nu verder? Het college wil graag meer omwonenden en andere inwoners van Purmerend betrekken bij de plannen voor de inrichting van het bos en legt ze voor aan het internetpanel van de gemeente. Dit panel bestaat uit zo’n 2.500 Purmerenders en is qua samenstelling een goede afspiegeling van de stad. Tegelijkertijd bekijkt de gemeente de komende periode wie dit plan het beste kan uitvoeren en wie daarna het beheer kan doen. Daarbij wordt ook een kostenraming gemaakt. Naar verwachting neemt het college dit voorjaar een besluit over het schetsontwerp – daarna gaat het plannaar de gemeenteraad.


Trefwoorden: schetsontwerp van der valk beusebos
Geplaatst

donderdag 30 januari 2020 | 07.01 uur

Laatst gewijzigd

donderdag 30 januari 2020 | 06.01 uur

Auteur

RTV Purmerend Nieuwsredactie