Sleutelpositie Stadspartij bij doorgaan Woonplek

Komt er nu wel of niet een ‘Woonplek’, een voorziening voor mensen met multiproblematiek, aan het Oudelandsdijkje? De vele bezoekers en insprekers bij de commissie Samenleving kregen daarop geen antwoord. Duidelijk is wel dat de Stadspartij de sleutel in handen heeft, maar aarzelt over haar standpunt. Woordvoerder Meulenberg kondigde al wel vast een wijzigingsvoorstel (amendement) aan voor de raadsvergadering op 27 februari zonder zich op voorhand vast te leggen; ‘een aanvullend onderzoek naar de haalbaarheid van de locatie, of zelfs het schrappen van de locatie’.

De overige coalitiepartijen, AOV, CDA, D66 en PvdA, hielden gegeven de onzekere inhoud van het amendement, hun kruit droog tot de besluitvorming in de raad. En daarmee werd de uitkomst tijdens de commissie ongewis. De enige stem voor kwam van GroenLinks. Woordvoerder Marone Welbergen; 'Vergeet niet dat het om mensen gaat. Ook voor deze groep moet er hulp komen'. Het kwam haar op hoon te staan vanaf de publieke tribune, maar morele steun van de PvdA. Tegen de locatie spraken zich uit GemeentebelangenPurmerend (GBH), Hart voor Purmerend, LeefbaarPurmerend (LP2001), PVV, SP en de VVD.

De VVD en LP2001 legden een principiële vraag op tafel; waarom is er geen discussie over hoe de zorg aan deze mensen eruit moet zien? Woordvoerder Manja van der Weit (VVD); 'De huidige opvang schijnt niet optimaal te zijn, maar niet optimaal kan soms toch goed genoeg zijn'. Chris Boer (LeefbaarPurmerend); 'Voorbeelden elders in het land laten zien dat het niet werkt. In sommige gemeenten wil men daarom juist geen domus'. De insteek van LP2001 en de VVD vond weerklank bij omwonenden en insprekers. Zij kwamen zelf ook met veel bevindingen en ervaringen vanuit andere gemeenten.

Verantwoordelijk wethouder Kroese (PvdA) bleek bereid tot het instellen van een klankbordgroep met deskundigen en omwonenden. Aan één ding hield hij vast. In reactie op een vraag van Buskoop senior (GBP) antwoordde hij; 'Een andere locatie is niet ondenkbaar, maar ik zie er geen'. Op 27 februari komt het voorstel ter besluitvorming in de raad.  

 


Trefwoorden: woonplek mensen met multiproblematiek
Geplaatst

donderdag 06 februari 2020 | 08.55 uur

Laatst gewijzigd

donderdag 06 februari 2020 | 11.00 uur

Auteur

RTV Purmerend redactie