Stukken Beusebos-project openbaar?

De gemeente heeft op 30 december 2019 in het kader van de Wet Openbaarheid van Bestuur een verzoek binnengekregen om stukken rondom de geplande bouw van een hotel in het Beusebos openbaar te maken. Wie het verzoek heeft ingediend, wordt niet bekendgemaakt. Het College heeft in een brief aan de raad aangegeven waarom hij dat geen goed idee vindt.

Volgens het college is openbaarmaking van documenten slecht voor de financiële positie van de gemeente en dan met name waar het gaat over de aan- en verkoop van grond. Het college is bang dat openbaarmaking een slechtere onderhandelingspositie van de gemeente in de toekomst betekent. Het college vindt openbaarmaking ook geen goed idee omdat in de stukken persoonsgegevens staan. ‘Het belang van het verstrekken van deze gegevens weegt niet op tegen de eerbiedinging van de persoonlijke levenssfeer van de betreffende personen’, aldus het college.
In november 2017 heeft het toenmalige college voorgesteld om geheimhouding op te leggen op de anterieure overeenkomst tussen de gemeente en Van der Valk. Diezelfde maand is de gemeenteraad daarmee akkoord gegaan.


Trefwoorden: beusebos wob college van der valk
Geplaatst

dinsdag 25 februari 2020 | 10.33 uur

Laatst gewijzigd

dinsdag 25 februari 2020 | 11.31 uur

Auteur

RTV Purmerend Nieuwsredactie