Jaarrekening 2019 sluit 3 miljoen in de plus

Het college biedt de jaarrekening 2019 aan met een overschot van iets meer dan 3 miljoen. Met de jaarrekening legt B&W verantwoording af over wat ze met het geld heeft gedaan. Geld dat over is, kan ingezet worden om reserves te versterken of te investeren. B&W kiest vooral het laatste. Zo wil ze een kleine 9 ton doorschuiven naar 2020 om een aantal vertraagde werkzaamheden alsnog te realiseren. Eenmalig wordt voor het vergroenen van daken en gevels een bedrag van € 50.000 uitgetrokken. Verreweg het grootste deel, meer dan 1 miljoen, is bestemd voor het woningbouwprogramma en de duurzaamheidsagenda.

Het saldo van 3 miljoen is een combinatie van lagere lasten en uitgestelde investeringen. Zo laat de grondexploitatie aanzienlijk lagere lasten zien dan begroot, zo'n 6.8 miljoen. Een rechtstreeks gevolg van een tussentijdse, niet begrote winstneming van 5,5 miljoen. Tevens gaat het om een groot bedrag aan uitgestelde investeringen. Hasirci (Stadspartij) hierover: 'dit overschot is ontstaan door vertraging van projecten en te weinig beschikbare capaciteit om die uit te voeren'. Overschrijdingen zijn er vooral bij jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning, hulp bij huishouden, dagbesteding en openbare voorzieningen. 

De jaarrekening staat ter advisering op de agenda van de commissie Algemene Zaken op 18 juni. Een week later op 25 juni vindt de definitieve besluitvorming plaats in de raad. 


Trefwoorden: jaarrekening 2019
Geplaatst

woensdag 03 juni 2020 | 20.21 uur

Laatst gewijzigd

vrijdag 05 juni 2020 | 13.46 uur

Auteur

RTV Purmerend redactie