Andere aanpak promotie Purmerend

De gemeente gaat de promotie van de stad in eigen hand nemen. Die lag in handen van de Stichting Purmerend 2000+, waarin gemeente en ondernemersverenigingen samenwerkten. De groei van de stad (inclusief bedrijvigheid) en de aanstaande fusie met Beemster vragen om een andere koers en een professionelere aanpak, aldus de gemeente.

Purmerend promoten is veel meer dan de stad aantrekkelijk maken voor toeristen. Het is zaak de stad veel meer te ‘verkopen’ als een sterk merk voor bewoners, bedrijven en toeristen, vindt de gemeente. Stadspromotie (in het leven geroepen door Purmerend 2000+) heeft in anderhalf jaar veel activiteiten georganiseerd, veelal draaiend rondom de slogan ‘Purmerend = Waterlandsgoed’. Uit een internet enquête van de gemeente blijkt dat veel Purmerenders promotie van de stad een goede zaak vinden, maar dat die slogan niet aansloeg. ‘De meerderheid heeft de slogan niet begrepen en voelt zich er niet door aangesproken’, aldus de gemeente in een memo aan de raad.

De veranderingen in de stad, zoals de woningbouwambities voor de komende twintig jaar en de ontwikkeling van de Baanstee Noord, vragen om een andere aanpak van ‘het positioneren van de stad’ en om die te kunnen ontwikkelen wil de gemeente eerst een economische visie voor Purmerend en Beemster opstellen. De bedoeling is dat beide gemeenteraden de visie in het eerste kwartaal 2021 vaststellen. De rest van dit jaar zal stadspromotie vooral gericht zijn op het versterken van de lokale economie.
 
Wethouder Hegger is de stichting Purmerend 2000+ dankbaar voor de samenwerking, inzet en betrokkenheid in de voorbije jaren en spreekt over ‘pionieren’. Hij prijst de energie en bevlogenheid van alle betrokkenen in de stichting. ‘Die willen we graag blijven benutten. De samenwerking biedt kansen voor de toekomst’, aldus de wethouder. De ondernemersverenigingen hebben aangegeven graag te blijven bijdragen aan het promoten van de stad.


Trefwoorden: stichting purmerend 2000 stadspromotie
Geplaatst

woensdag 03 juni 2020 | 20.36 uur

Laatst gewijzigd

vrijdag 05 juni 2020 | 13.46 uur

Auteur

RTV Purmerend Nieuwsredactie