Hegger steekt nek uit voor minima

Minima in Purmerend kunnen rekenen op de steun van wethouder Hegger (Stadspartij). In de commissie Samenleving maakte hij zich sterk voor een nieuw plan om minima korting te geven op de zorgverzekeringskosten. Zelfs als de gemeente daarvoor een boete kan krijgen vanuit het ministerie. ‘Soms moet je tegen het lijntje aanlopen’.

Eind 2020 komt er een einde aan de collectieve ziekteverzekering voor Purmerendse minima bij het Zilveren Kruis. Hegger komt met een alternatief waarin ondersteuners samen met betrokkenen zoeken naar een geschikte zorgverzekeraar afgestemd op hun persoonlijke situatie. In het nieuwe voorstel zitten ook financiele tegemoetkomingen. Van Manja van der Weit (VVD) kreeg hij kritiek op het buitenwettelijk karakter daarvan. Wethouder Hegger legde die bezwaren naast zich neer. 'Als er vanuit het ministerie een terechtwijzing komt, ga ik eerst met de minister in overleg'. 

Leefbaar Purmerend, GroenLinks, de VVD en het CDA signaleerden dat met betrekking tot het voorstel geen advies was gevraagd aan de adviesraad van het sociale domein. Zij vroegen daarom uitstel van behandeling. Hegger wees hen er echter fijntjes op dat dit voorstel een bevoegdheid van het college is en daarom niet ter besluitvorming komt in de raad. Hij zegde wel toe dat als de adviesraad het nieuwe plan afwijst, de raadsleden zo spoedig mogellijk ingelicht zullen worden. 


Trefwoorden: minima beleid alternatief voor zorgkostenverzekering
Geplaatst

zaterdag 06 juni 2020 | 10.58 uur

Laatst gewijzigd

zaterdag 06 juni 2020 | 18.10 uur

Auteur

RTV Purmerend redactie