Gebruikers multifunctioneel centrum Zuidoostbeemster mordicus tegen dependance op schoolplein

Tijdens de op donderdagavond 18 juni gehouden informatieavond voor raadsleden bleek overduidelijk dat alle gebruikers fel tegenstander zijn van het gebruik van het schoolplein als bouwlocatie. Insprekers vanuit de school (directeur; MR; Klankbordgroep), Fortis Kinderopvang en gebruikers en bestuur van het Buurthuis betoogden allen dat het schoolplein niet opgeofferd moet worden.

De basisschool De Bloeiende Perelaar en Fortis Kinderopvang kampen nu al met een ruimtetekort en dat zal door de groei van Zuidoostbeemster snel toenemen. Dinsdag 23 juni zal het College een voorstel doen tot een drietal locaties waar, tot de definitieve bouw van een school over geschat acht tot tien jaar gerealiseerd is, een dependance kan komen. Twee locaties in de Nieuwe Tuinderij Oost en een locatie op het schoolplein. De voorkeur van het College gaat uit naar plaatsing op het huidige schoolplein. Met daarbij weer drie varianten: een aan de noordzijde (waar nu al noodlokalen staan) en twee varianten aan de zuidzijde ( huidige voetbalkooi of het huidige schoolterrein). 

Verkeerstechnische- en pedagogische argumenten voerden in de discussie de boventoon. Waarbij het Buurthuis extra aanvoerde te vrezen voor een kwart omzetverlies. Enige twijfel was er ook te bespeuren over de objectiviteit van het verkeersonderzoek en het begrip 'tijdelijk'. Voorkeur van de insprekers was het versneld inzetten op bouw op de definitieve locatie waardoor de omvang van de dependance minder fors behoeft te zijn en ook minder verkeersbewegingen zal opleveren. De inzet van het college is om in de dependance ook ruimte te bieden aan het CPOW (Confessioneel Primair Onderwijs Waterland) die in de Zuidoostbeemster een school  wil vestigen. 


Trefwoorden: uitbreiding bloeiende perelaar met dependance
Geplaatst

vrijdag 19 juni 2020 | 16.28 uur

Laatst gewijzigd

vrijdag 19 juni 2020 | 17.53 uur

Auteur

RTV Purmerend redactie