Animatie over reanimatie op website Dijklander

Op de website van het Dijklander Ziekenhuis is een animatie te zien, waarin het begrip reanimeren wordt uitgelegd. De animatie is bedoeld om patiënten beter onderbouwd een keuze te laten maken over de vraag of ze gereanimeerd willen worden. Initiatiefnemers van de animatie zijn verpleegkundigen Ellen Ettema en Nina Müller.

Bijna elke patiënt die wordt opgenomen in het Dijklander Ziekenhuis krijgt de vraag voorgelegd of hij/zij gereanimeerd wil worden. De reden hiervoor is duidelijk: als de patiënt niet meer ademhaalt en geen bloedsomloop meer heeft, dan weten de betrokken zorgverleners wat de patiënt wil. ‘We merken dat mensen daar niet altijd op voorbereid zijn’, legt Ellen Ettema uit. ‘Met deze animatie kan iedereen op elk moment een afweging maken en dit bespreekbaar maken met naasten en (huis)arts.’

Oncologieverpleegkundige Müller: ‘Veel mensen zijn zich niet bewust dat je na een reanimatie mogelijk niet meer dezelfde persoon bent als daarvoor. Ook heeft de conditie van de patiënt grote invloed op de uitkomst van een reanimatie. Ernstige aandoeningen geven een veel minder goede kans om goed gereanimeerd te worden.’ Uit cijfers blijkt dat van patiënten van zeventig jaar en ouder 81% een reanimatie niet overleeft en van de patiënten die overleven is 26% blijvend gehandicapt.

De animatie (www.dijklander.nl/reanimatie) is bedoeld als aanvulling op het persoonlijke gesprek. Dit gesprek tussen patiënten en behandelaar blijft leidend. Sommige mensen hebben al een beslissing genomen om wel of niet gereanimeerd te willen worden. Dit is dan vastgelegd in het patiëntendossier. Patiënten kunnen tijdens opname in het ziekenhuis hun keuze te allen tijde heroverwegen. Bij elke ziekenhuisopname zal deze vraag opnieuw aan de orde komen.


Trefwoorden: reanimatie dijklander
Geplaatst

donderdag 02 juli 2020 | 10.48 uur

Laatst gewijzigd

vrijdag 03 juli 2020 | 15.00 uur

Auteur

RTV Purmerend Nieuwsredactie