Bezorgdheid bij politiek over afhandeling klachten

Op initiatief van Bram Buskoop GemeentebelangenPurmerend (GBP) werd, in de commissie Algemene Zaken, gediscussieerd over de uitkomsten van de omnibus enquête 2019. Zorgen waren er onder andere over de manier waarop de gemeente communiceert en klachten afhandelt. Een al heel lang spelende kwestie kwam ook op tafel; is de gemeente wel aantrekkelijk genoeg voor jongeren?

Buskoop (GBP) had uitgezocht dat minder dan de helft (47%) van de bewoners, die een melding heeft gedaan bij de gemeente, tevreden is over de klachtenafhandeling.  Over het wat en waarom hiervan wil  een meerderheid van de partijen meer duidelijkheid. Want zoals woordvoerder van Dam van de PvdA zei: ‘Als klachten niet goed worden afgehandeld, leidt dat tot frictie en afstand tot de gemeente’. Burgemeester Bijl reageerde als volgt: ‘Bij communicatie moeten partijen ook bereikt worden en dat lukt niet altijd. Daarnaast zeggen mensen wel eens als ze geen gelijk krijgen, dat er slecht gecommuniceerd wordt’.

Over of het erg is dat een meerderheid van de jongeren tussen 18 en 29 jaar geen toekomst voor zichzelf ziet in Purmerend verschilden de meningen. Meulenberg van de Stadspartij noemde het een generatiekwestie. ‘Jongeren willen onder het regiem van hun ouders uit’. Een zelfde geluid kwam vanuit het CDA en D66.  Een aantal partijen pleitte niettemin voor aanvullend onderzoek naar de achterliggende motivatie bij jongeren.

Tijdens de discussie over het rapport gaven politieke partijen geen gehoor aan de oproep van Buskoop (GBP) voor een gezamenlijke actie. Welbergen (GroenLinks) verwoordde heel duidelijk waarom: ‘Wij gebruiken dit rapport altijd al als basis voor onze concrete voorstellen en vinden dat een verantwoordelijkheid van iedere partij afzonderlijk´. Dat standpunt nam ook Meulenberg van de Stadspartij in.  Buskoop (GBP) kondigde overigens wel een vervolgactie aan. Hij gaat het college vragen stellen over een eventueel vervolgonderzoek en hoe de volgende enquête te organiseren.   


Trefwoorden: bespreeknotitie omnibusenquete
Geplaatst

zondag 20 september 2020 | 15.40 uur

Laatst gewijzigd

zondag 20 september 2020 | 16.58 uur

Auteur

RTV Purmerend redactie