Raadsmeerderheid voor groen houden Purmer

De drie colleges van de aan de Purmer grenzende gemeenten, Waterland, Edam-Volendam en Purmerend, willen een gezamenlijke gebiedsvisie voor de polder. Daarvoor is een zestal uitgangspunten geformuleerd. Aan de gemeenteraden de vraag of deze de juiste zijn voor een breed op te starten discussie. In de Purmerendse raad spitste de discussie zich vooral toe op het college standpunt dat de Purmer groen blijft en er in de stad (flink) gebouwd wordt. Een meerderheid ging akkoord.

Tegenstanders van het college standpunt zetten vraagtekens bij de wenselijkheid van binnenstedelijk bouwen en vrezen de leefbaarheid van de stad. Van Elden (VVD): ‘Wij stellen de leefbaarheid van Purmerend ter discussie. Het houdt wel ergens op in deze stad. En dan moeten we in de regio kijken. Er is een enorme behoefte en buurgemeenten moeten daar actief aan meedoen’. Buskoop (GemeentebelangenPurmerend) betoogde dat er in Purmerend hoge gebouwen verrijzen en groen verdwijnt.  

Verantwoordelijk wethouder Thijs Kroese (PvdA) reageerde fel: ‘Dat er geen oog is voor leefbaarheid bestrijd ik. Wij doen er alles aan. Bovendien heeft u zelf de nota leefbare stad vastgesteld waarin staat wat wij nu doen'. Kroese wees in zijn antwoord ook op de politieke realiteit van dit moment. ’Edam-Volendam en Waterland zijn uitgesproken tegenstanders van bouwen in de Purmer en de Provincie trouwens ook’.

In de tweede termijn nam van Elden (VVD) gas terug. ‘De leefbaarheid is prima in de stad. Dat wil ik ook graag zo houden’. Uiteindelijk stemden Ouderenpartij, CDA, D66, PvdA en Stadspartij voor. Tegen waren GemeentebelangenPurmerend, GroenLinks, Hart van Purmerend, LeefbaarPurmerend en de VVD.
Trefwoorden: purmer groen houden
Geplaatst

vrijdag 25 september 2020 | 14.44 uur

Laatst gewijzigd

zaterdag 26 september 2020 | 16.28 uur

Auteur

RTV Purmerend redactie