Geen extra ruimte voor vereenvoudiging referendum

Bij de totstandkoming van de referendum verordening in 2015 hebben politieke partijen afgesproken na vijf jaar een evaluatie te houden. Maar wat valt er te evalueren als er geen enkel referendum is uitgevoerd. Daarmee leek de kous af, maar niet voor Bram Buskoop van Gemeentebelangen Purmerend (GBP). Zijn doel, een lagere opkomst dan 40% voor de geldigheid van het referendum. Vanuit de raad kreeg hij daarvoor nauwelijks steun, maar zijn voorstel voor het digitaliseren van de aanvraag procedure maakt wellicht nog een kans.

Binnen de huidige regels is een referendum pas geldig als er minstens 40% van de kiesgerechtigden deelneemt. Een te hoog % volgens Buskoop. Voor zijn pleidooi om dat te verminderen kreeg hij alleen de steun van de Sociale Partij voor Purmerend en D66.

Alle partijen grepen zijn voorstel wel aan om hun visie te geven op het referendum. Daarbij waren ze opvallend eensgezind over hun voorkeur voor andere methoden zoals burgerparticipatie, inspraak en fractiebezoek. Ter illustratie woordvoerder van Dam (PvdA): ‘Wij zetten in op het verder optimaliseren van burgerparticipatie aan de voorkant van het besluitvormingsproces zodat een referendum als noodrem aan het eind overbodig is’.

Buskoop (GBP) pleitte verder nog voor het digitaliseren van de eerste aanvraag. Buskoop: ‘Er zijn 200 verzoeken voor een referendum nodig en vervolgens nog eens 1.200 handtekeningen om het verzoek definitief te maken. Voor die verzoeken en handtekeningen moeten mensen naar het stadhuis komen. Dit zou toch digitaal mogelijk moeten worden’. Dit voorstel werd gesteund door Ouderenpartij AOV, D66, GroenLinks en het CDA.  Werk aan de winkel voor Bram Buskoop die aangaf nog met een vervolgvoorstel aan de Raad terug te komen.       


Trefwoorden: voorstel vereenvoudiging referendum
Geplaatst

vrijdag 20 november 2020 | 13.10 uur

Laatst gewijzigd

zondag 22 november 2020 | 16.20 uur

Auteur

RTV Purmerend redactie