College: snel duizend huurwoningen erbij

Het college wil ‘met bloedspoed’ in de Purmer-Zuid duizend extra sociale huurwoningen bouwen. Het was de bedoeling die bouw uit te smeren over 30 jaar. Met het naar voren halen van de bouw komt de wethouder tegemoet aan de dringende wens van een groot deel van de raad. PvdA en GroenLinks vinden dat aantal veel te weinig,

Wethouder Krieger kondigde het plan aan in de raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer van 12 april in het kader van de discussie over hoe, waar en in welke huizen Purmerenders in 2040 leven (Agenda 2040). Voor Groen Links en de PvdA was de handreiking niet voldoende. De 1000 extra sociale huurwoningen voorzien alleen in het wegwerken van de opgelopen achterstand, concluderen deze partijen. De PvdA vraagt daarom om drieduizend woningen.
In de commissie bestaan zorgen over de lengte van de wachtlijst. Met 3000 ingeschrevenen betekent dat voor jongeren en starters een gemiddelde wachttijd van 12 jaar op een woning. Krieger meldde dat er momenteel een onderzoek loopt naar de kwaliteit van de wachtlijst. De resultaten daarvan worden in augustus bekend.
Op verzoek van D66 komt er een onderzoek naar mogelijke financiële ondersteuning van starters op de woningmarkt. Op verzoek van de VVD wordt gekeken naar De Koog als bouwlocatie en het CDA zag haar onderzoek naar woningdeling gehonoreerd. In de raadsvergadering van 20 april zal een besluit genomen worden over de woonvisie en de Agenda 2040. Dan zal ook duidelijk worden of de politieke partijen akkoord gaan met het volledige krediet van 400.000 euro voor het voorbereiden van Agenda 2040.  


Trefwoorden: commissie sob sociale huurwoningen wethouder krieger college purmer-zuid
Geplaatst

donderdag 13 april 2017 | 18.58 uur

Laatst gewijzigd

vrijdag 14 april 2017 | 13.29 uur

Auteur

RTV Purmerend redactie