Vrienden van het Beusebos naar Provinciale Staten

Voorzitter Eric Kooijman van Stichting Vrienden van het Beusebos zal inspreken tijdens de commissievergadering van de Provinciale Staten in Haarlem op 19 juni en pleiten voor behoud van het groengebied langs de A7.

Op maandag 19 juni vergadert de provinciale Commissie Ruimte, Wonen en Water (RWW) in het provinciehuis in Haarlem. De voorzitter van de stichting, Eric Kooijman, zal tijdens die vergadering proberen commissieleden te overtuigen van de noodzaak van behoud van het bos. De gemeente Purmerend ziet in het groengebied in de kom van de A7 liever stedelijke ontwikkeling en de bouw van een hotel. Stichting Vrienden van het Beusebos is daar fel tegen gekant. 
Kooijman zal de statenleden vooral  wijzen op alternatieve locaties voor het hotel en hen vertellen over het, in de ogen van de stichting, bijzondere karakter van het Beusebos. Meerdere onderzoeken hebben inmiddels uitgewezen dat er beschermde dier- en boomsoorten in het groengebied Beusebos aanwezig zijn. Het onderwerp staat niet op de agenda van de commissie. De spreektijd is daardoor beperkt en er is ook geen ruimte voor een uitgebreide toelichting. De statenleden mogen uiteraard wel vragen stellen. 
Kooijman verwacht tussen 18.00 en 19.00 uur te kunnen inspreken. Aangezien het onderwerp n iet op de agenda staat, zal hij gebruik maken van het inloophalfuur dat om 18.30 uur begint. Op de website nodigt de stichting belangstellenden uit om bij het inspreekmoment aanwezig te zijn. De Commissie RWW vergadert in de Statenzaal van het provinciehuis, Dreef 3 in Haarlem. De vergadering begint om 18.15 uur en duurt tot 22.30 uur.


Trefwoorden: beusebos vrienden van het beusebos provinciale staten inspraak eric kooijman
Geplaatst

vrijdag 09 juni 2017 | 13.36 uur

Laatst gewijzigd

donderdag 26 oktober 2017 | 11.38 uur

Auteur

RTV Purmerend Nieuwsredactie