Opening eerste Kindcentrum in Purmerend

Vrijdagmiddag is in de Willem Eggertschool het allereerste Kindcentrum in Purmerend geopend. Kinderopvang Purmerend en Willem Eggert school opende 20 januari de eerste kindcentrum in Purmerend. Dat gebeurde niet met het doorknippen van een lint. Alle leerlingen van de school hadden in twee dagen met hulp van medewerkers van “Fort van de Verbeelding” een orkest in elkaar gezet en een stuk ingestudeerd. Muziek werd gemaakt met ongebruikelijke instrumenten zoals cementkuipen, gestemde steigerpijpen en gestemde bierflessen, shakers, klapkokers en klankplanken. Het begin van het muziekstuk was een sprookje door groep één en twee en het einde was voor de groepen zeven en acht met een geweldige slagwerksessie. Na een praatje door Joke Sibie onthulden 2 leerlingen het nieuwe logo. Op de foto, links Joke Sibie, directeur Willem Eggertschool, rechts Corine Laurant, directeur-bestuurder SKOP en Chris van Meurs, voorzitter College van Bestuur OPSO|SPOOR. Foto’s ©Han Cozijn