zondag 2 mei

Trees Lamers over de vrijstelling van giften voor bijstandsgerechtigden

Trees Lamers praat over de nut en noodzaak van de motie voor vrijstelling van giften voor bijstandsgerechtigden.