donderdag 25 mei

'Frustratie' over informatie vanuit wethouder: 'Raakt financiële belangen'

Mark Intres sprak bij Raadszaken over de technische problemen bij stadsverwarming en het daaraan gekoppelde interpellatiedebat.