Wethouder start regenboogestafette

Op Coming out Day, 11 oktober, hees wethouder Harry Rotgans een regenboogvlag bij het stadhuis, daarmee aangevend dat de gemeente gelijkwaardigheid voor LHBT inwoners hoog in het vaandel heeft staan.

Daarna gingen de verschillende organisaties betrokken bij het organiseren van de Regenboogmaand langs meerdere locaties om regenboogvlaggen te hijsen. Op deze manier ontstond er een regenboogestafette in Purmerend. Een grote oude schoolbus vertrok om bij de Rusthoeve, Tien Gemeenten, Clusius, Antoni Gaudí, Prinsenstichting, Apostolisch Genootschap en het Politiebureau een regenboogvlag te hijsen.
|Purmerend is sinds 2012 regenbooggemeente. In Nederland zijn 42 van deze gemeenten, die actief beleid voeren voor de veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van LHBT-inwoners, zodat ook zij overal zichzelf kunnen zijn. In Purmerend ligt de focus voor een groot deel op LHBT-jongeren. Velen van hen hebben te maken met negatieve reacties van leeftijdsgenoten, pesten en geweld. Ook zijn zij meer kwetsbaar voor bijvoorbeeld depressie en zelfmoord. Wethouder Rotgans: ‘Daarom zijn wij een regenbooggemeente en werken wij samen met partners aan gelijkwaardigheid van mensen in alle opzichten.'
Foto’s : Evert Ruis