Ophef over verkeerslichten Laan der Continenten

De verkeerslichten bij de turborotonde aan de Laan der Continenten zorgen voor onduidelijkheid, zo blijkt uit alle kritiek van de bewoners. PvdA-fractielid Nathalie Saaf vraagt daarom het college om opheldering.

De werking van de verkeerslichten roepen veel vraagtekens op bij automobilisten. De lichten zijngeplaatst om bij drukte  het verkeer beter te laten doorstromen of om een aanrijdende bus voorang te geven. Het probleem bij bestuurders is dat de stoplichten ook spontaan op rood gaan als er helemaal geen verkeer of bussen zijn. Saaf vraagt daarom aan het college vragen of er wel voldoende metingen worden gedaan bij de rotonde. Het komt zeer regelmatig voor dat automobilisten het stiopteken van de lichten negeren.