Gezocht leden voor het beleidsbepalend orgaan (PBO)

De PBO is noodzakelijk voor RTV Purmerend om een zendmachtiging te krijgen en te behouden. Door de PBO kunnen bewoners van Purmerend invloed uitoefenen op wat er door RTV Purmerend uitgezonden wordt. De PBO bepaald namelijk hoe het media-aanbod van RTV Purmerend eruit moet zien.

Het bestuur van RTV Purmerend stelt een media-aanbodbeleid op en legt dit voor aan de PBO. De PBO stelt dat media-aanbodbeleid vast en bewaakt dat RTV Purmerend zich aan dat vastgestelde media-aanbodbeleid houdt.
Het media-aanbod moet daarbij aan wettelijke eisen voldoen. Er moet voldoende aanbod van culturele aard, informatief en educatief zijn. Dit is de zo genoemde ICE-norm. De PBO toetst het mediabeleid van RTV Purmerend aan deze norm.
De PBO behoort uit minimaal vijf leden te bestaan.

Hoe werkt het beleidsbepalend orgaan?

Om het media-aanbod in Purmerend te kunnen vaststellen is het wenselijk dat de leden van de PBO bepaalde stromingen in Purmerend kunnen vertegenwoordigen.
Kennis van een stroming en denken vanuit deze stroming is daarbij voldoende. Onder een stroming worden bijvoorbeeld Maatschappelijke Zorg en Welzijn instellingen, Kunst en cultuur, werkgevers, werknemers, minderheden, sport en recreatie jongeren of ouderen verstaan. Ook andere stromingen zijn denkbaar.
De PBO komt hiervoor minimaal drie keer per jaar bij elkaar.

Wat zoekt RTV Purmerend nu?


 
RTV Purmerend zoekt ten minste twee mensen die vanuit een bepaalde stroming kritisch naar het media-aanbodbeleid van RTV Purmerend wilt kijken, daarin mee willen denken en door het media-aanbod van RTV Purmerend met enige regelmaat te volgen bewaken dat RTV Purmerend zich aan het vastgestelde beleid houdt.
Men moet bereid zijn om tenminste driemaal per jaar samen te komen voor verder overleg en daar een reportage van op te stellen met aanbevelingen voor RTV Purmerend.
 
Als u geïnteresseerd bent wilt u dan contact opnemen met Wim Lamberts, bestuurslid van RTV Purmerend via de mail: vacature@rtvpurmerend.nlof telefonisch 06-53898590