Workshop voor ouders: kind en media

Het IT-Lab OPSPOOR en de Bibliotheek Waterland organiseren op woensdag 3 april een workshop voor ouders met kinderen tussen de vier en zes jaar. Hierbij komt aan bod hoe ouders hun kind verantwoordelijk om kunnen laten gaan met online media.

De workshop wordt georganiseerd vanwege de jaarlijkse Media Ukkie dagen. Het thema van dit jaar is "Van speen tot Game". Tijdens de workshopavond leren ouders hoe zij om kunnen gaan met onder andere de schermtijd voor kinderen, hoe ze oude en nieuwe media combineren en welke apps geschikt zijn om hun kinderen te leren lezen en spelen.

Tijdens de workshop kunnen de ouders daarnaast kennismaken met nieuwe technologie in combinatie met lezen, zoals VR-brillen, robots en Augmented Reality. 

De workshop is op 3 april van 19.30 uur tot 21.30 uur. Entree is gratis, aanmelden is wel verplicht.