Bijeenkomst woonruimteverdeling sociale huurwoningen

Zaterdag 13 april is er een bijeenkomst over de woonruimteverdeling in Purmerend. Inwoners kunnen vanaf 15.00 uur naar het stadhuis komen om mee te praten over de woonruimteverdeling van de sociale huurwoningen en doorstroming in de stad.

De gemiddelde wachttijd voor een sociale huurwoning in Purmerend is momenteel elf jaar. Omdat sommige mensen sneller een woning nodig hebben dan andere, zoekt de gemeente naar een oplossing om deze mensen eerder een woning toe te kunnen wijzen. Purmerenders zijn uitgenodigd om hierover mee te praten. 

Eind januari was er al een enquête opgezet onder woningzoekenden in de gemeenten in de regio`s Zaanstreek-Waterland, Amsterdam en Amstelland-Meerlanden. 2288 Purmerenders hebben de vragenlijst ingevuld. Uit de resultaten bleek onder meer dat de meeste bewoners vinden dat mensen die een scheiding doormaken en kinderen hebben, voorrang moeten krijgen. Ook gezinnen met kinderen die bij iemand inwonen en thuiswonende jongeren in problematische situaties mogen voorrang krijgen.

De inloop is om 15.00 uur. De bijeenkomst duurt van 15.30 tot 17.30 uur. Aanmelden is verplicht, dit kan door te mailen naar wonen@purmerend.nl onder vermelding van 'Purmerend woningverdeling'.