Ruim honderd tijdelijke woningen bij McDonalds

Als het aan B&W ligt komen er aan de Verzetslaan 108 tijdelijke woningen. Samen met de tijdelijke woningen die moeten verrijzen aan Karekietpark (44), Etserstraat (28) en Kanaaldijk (20) komt het totaal op 200 woningen en dat is in lijn met wat in het coalitieakkoord van mei 2018 is afgesproken.

Eigenlijk zouden ook nog tijdelijke woningen aan de Westerweg worden gebouwd, maar dat plan is vanwege de natuurwaarde van dat gebied in ieder geval voorlopig in de ijskast gezet. De 108 woningen aan de Verzetslaan worden gebouwd in drie bouwlagen en verdeeld over drie bouwblokken, waarbij aandacht wordt besteed aan groen. Ook worden er 76 parkeerplekken gerealiseerd.

Bouw- en woonrijp maken, plankosten, aanschaf tijdelijke woningen: het gaat de gemeente flink geld kosten. Het gaat voor de woningen aan de Verzetslaan om zeven miljoen euro. Van die zeven miljoen gaat het college 2,4 miljoen gebruiken van het krediet voor het Westerweg-plan. Voor de rest is een aanvullend krediet nodig en daarvoor vraagt wethouder Kroese in september toestemming van de gemeenteraad. De totale investering voor de 20 woningen komt op ruim veertien miljoen euro. Als de raad dat krediet verleent kan niet meteen begonnen worden met de bouw. Omdat het bestemmingsplan moet worden aangepast moet de gemeente eerst een Omgevingsvergunning aanvragen.

De gemeente gaat de woningen bouwen, maar gaat niet het beheer ervan op zich nemen. Daarvoor wordt nu een externe partij gezocht, die het financieel, administratief en commercieel beheer op zich neemt en bovendien het technisch en sociaal beheer voor zijn rekening neemt. 

De bouw van de tijdelijke woningen bij het fastfoodketen staat los van de plannen om tegenover McDonalds (het terrein tussen Oudelandsdijkje en Jaagweg) nog eens tweehonderd permanente woningen te bouwen. In maart sloot de gemeente een overeenkomst met de eigenaar van de grond om onderzoek te doen naar de mogelijkheden. Die plannen worden de komende tijd verder uitgewerkt.