Meditaxi voor vervoer verwarde mensen

Vanaf dinsdag 1 oktober rijdt ook in Purmerend de meditaxi, bedoeld om mensen met verward gedrag te vervoeren. De meditaxi moet ervoor zorgen dat politie niet nodeloos verwarde mensen moet beoordelen en noodgedwongen tijdelijk in een cel stoppen.

In de auto zijn een speciaal opgeleide, medisch geschoolde chauffeur, een sociaal psychiatrisch verpleegkundige (spv) van de GGD en een spv van de crisisdienst aanwezig. Als de meldkamer 112 of de politie inschat dat er mogelijk sprake is van iemand met verward gedrag, waarbij medische of veiligheidsissues aan de orde zijn, kunnen zij de melding doorzetten naar de MVTU. Deze schat ter plekke in welke hulp er nodig is. Zo nodig vervoert de meditaxi direct daarna mensen naar hun thuissituatie, een locatie van de GGD of de GGZ. 

Het project Mobiele Triage en Vervoer Unit (MTVU) start in de regio Zaanstreek-Waterland en is een initiatief van de GGD Zaanstreek-Waterland, de vervoersdienst Broeder de Vries en de Parnassia Groep. Voorlopig is het een proef van negen maanden. Na die periode wordt gekeken of de tijden waarop de meditaxi beschikbaar is ook aansluiten bij de praktijk.